Apulia 2018 - szkice

Poniżej kilka zarysowanych, szybkich szkiców z niedawnego pobytu w Apulii.
---
Przy okazji kilka słów o tzw. Sztuce.
Wielokrotnie już mówiłem, że sztuka to sztuczność, Jakkolwiek byśmy nie malowali rzeczywistości - mam tutaj na myśli tzw, realizm - zawsze będzie to mimetyzm. W tym sensie malowanie może zbliżać się do rzeczywistości ale nigdy nie stanie się nią samą. Najważniejsza wartością dla mnie jest zawsze samo życie oraz jego rzeczywistość, w tym sensie sztuka jako wytwór jest zawsze jakimś faktem społecznym czy psychologicznym i w tym moim zdaniem należy upatrywać jej wartości i życiowych konotacji.
Powinno się przestać mówić o tzw. Sztuce i zacząć określać działalność artystyczną bardziej trafne jako: malarstwo, malowanie, twórczość.

torre calderina - Piotr Smogór
Piotr Smogór - malarstwo, painting, art